Puheenjohtajan terveiset

23.10.2017

Lappeenrannan Insinöörit ry:n syystoimintakauden aluksi toivotan omasta ja johtokunnan puolesta

lämpimät onnittelut pyöreitä vuosia täyttäneille jäsenillemme sekä insinöörin ammattiin valmistuneille

opiskelijoille. Joillekin valmistuneista olemme perinteen mukaisesti jakaneet rahallisen stipendin, pyöreitä

vuosia täyttäneitä kutsumme jälleen keväällä yhteiseen juhlaan.

 

Insinöörien edunvalvonnassa liitomme rooli on tärkeä, varsinkin jälleen syksyllä alkaneissa

palkkaneuvotteluissa tai vaikka yksityisen jäsenen etujen puolustamisessa työehtojen toteutumisessa.

 

Toimintaamme ohjaa koulutustilaisuudet yhdessä Insinööriliiton kanssa, jäsenille firmavierailuja ja avec-

tilaisuuksia kuten perinteinen pikkujouluteatterimme, tervetuloa mukaan kiinnostuksenne mukaisesti.

 

Jäsenhankinnan kannalta tärkeänä yhteistyökumppanina Lappeenrannan Insinööreille on Lappeenrannan

Insinööriopiskelijat ry. Opiskelijoiden kanssa jatketaan kiinteää yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä ja

tukemalla heidän toimintaansa myös taloudellisesti.

 

Elämässä ja työssä jaksamisessa liikunnalla on todistetusti suuri merkitys, tähän seikkaan yhdistyksemme

on panostanut jo 30 vuoden ajan järjestäen sporttiklubitoimintaa tarjoamaan yhteisiä peli-iltoja ja

liikunnallisia tapahtumia. Tervetuloa mukaan yhdessä liikuntaa harrastamaan.

 

Hyvää syys-ja alkavaa talviaikaa jäsenet ja läheisenne!

Reijo Mustonen